ស្វែង​យល់ពីបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងដែលជួយឲ្យ​ជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​

ជួប​ជាមួយ​អ្នក​ដែល​​ជួយ​ឲ្យ​ជិវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ

ជួប​ជាមួយ​អ្នក​ដែល​​ជួយ​ឲ្យ​ជិវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ

ក្រុម​ការ​ងារ​​ពីផ្នែកផ្សេងៗគ្នា​របស់​យើង​ បំពេញ​ការ​ងារ​ដើម្បីប​ង្កើនគុណភាព​នៃ​ជីវិត​របស់បុគ្គលរាល់គ្នា សង្គម និង​បរិស្ថាន។

សូមចុច​លើ​រូប​ខាង​លើ​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពីការងាររបស់យើងដែលជួយ​ឲ្យ​ជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​។


យើងធ្វើអាជីវកម្មផ្អែកលើគុណតម្លៃរបស់យើង

នៅឯ Bosch អ្នកគឺជាសមាជិកដ៏សំខាន់មួយរបស់ក្រុមការងារ។​ នៅទីនេះ រាល់គំនិតយោបល់របស់អ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍ជានិច្ច។ នេះគឺជាគុណតម្លៃ និងវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនយើង។

ភាពយុតិធម៌

យើង​តែង​​ផ្តល់​ឱកាស​ដល់បុគ្គលិកបញ្ចេញ​មតិរិះគន់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេ។ មានតែការទទួលបាននូវយោបល់ពិតពីបុគ្គលិកទាំងអស់នោះទេ ទើបយើងអាចធានាបានថាគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទទួលបាននូវល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារល្អ។

ភាព​បើក​ចំហរ​ និង​ការ​ជឿទុក​ចិត្ត

កន្លែង​ធ្វើ​ការ​ដែល​ល្អ​​ និង​ជោគជ័យ​មួយ​ ទាម​ទារ​ឲ្យមាន​តម្លា​ភាពខ្ពស់​​បំផុត។​

ការ​គោរព​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​

តាមរយះកា​រគោរពនូវគំនិត​​ យោបល់ ​គុណតម្លៃ​ របៀបរបប​រស់​នៅ​ និង​វប្បធម៌​របស់​អ្នក​ដទៃ​ យើង​អាចបណ្តុះ​ស្មារតី​​សម្រាប់​ការ​បង្កើត​បច្ចេកវិទ្យាថ្មី និង​ការ​រីកចម្រើន។

ទំនួល​ខុស​ត្រូវក្នុង​​សង្គម​

ក្រៅពី​​​ការ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​ល្អលើ​បុគ្គលិក​ យើង​ក៏​ជួយ​ដល់​សហគមន៍​ និង​បរិស្ថាន​របស់​យើង​ដែរ។ ការ​​​ការ​ពារ​ទប់ស្គាត់​បម្រែ​បម្រួល​អាកាសធាតុ និងការ​ថែរក្សាធនធាន​ធម្មជាតិ ​គឺ​ជា​ចំណុច​ស្នូលនៃប្រតិបត្តិការ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​យើង។ ហើយសូម​អរគុណ​​ចំពោះ​ មូលនិធិ Robert Bosch Stiftung ដែល​​​ចំណែកមួយនៃប្រាក់ចំណេញរបស់យើងបានយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់​បុព្វហេតុ​សង្គម​។

Bosch Cambodia នៅ​លើ​បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម

អានបន្ត៖

រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយយើងលើ

បន្តទទួលយកព័ត៌មានពីការងាររបស់យើងដែល​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​

សូមចុះ​ឈ្មោះ​ដើម្បីទទួល​បាន​ព្រឹត្តិប័ត្រសម្រាប់ព័ត៌មាន​ថ្មីៗពីសកម្មភាពរបស់យើង​

ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​
ឯកជនភាព៖ *
ការ​ការ​ពារ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​ទិន្នន័យ
*​សូមបំពេញព័ត៌មានក្នុងចន្លោះដែលចាំបាច់
ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​