គ្រឿង​បន្លាស់​ និងគ្រឿង​បន្ទាប់បន្សំ​យានយន្ត​

យើង​ជួយ​ឲ្យ​យានយន្ត​នៅ
​កម្ពុជា​បន្ត​ដំណើរការ​ល្អ​

គ្រឿង​បន្លាស់យានយន្ត​របស់​ Bosch គឺជាបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតឡើងថ្មីដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និងគួឲ្យទុកចិត្តបាន។ ផ្លឹត​ទឹក ប៊ូហ្ស៊ី និង​អាគុយ​របស់​យើង​ អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ជាមួយ​យានយន្តស្ទើរគ្រប់ម៉ាក​​ និង​ជួយ​ឲ្យ​អាយុ​កាល​យាន​យន្ត​របស់​អ្នកប្រើ​បាន​​កាន់​តែ​យូរ​​។ យើង​មាន​ផលិតផលដ៏​ច្រើន​សម្បូរ​បែប​សម្រាប់​ជួយ​ឲ្យយានយន្តរបស់លោកអ្នកបន្តដំណើរការល្អ។​

តើអ្នក​ដឹង​ទេ?

200,000

ផ្លឹត​ទឹក​របស់​ Bosch អាច​ជូត​បាន​រហូត​ដល់ 200,000 ដង​ ​ធានា​បាន​ថា​ អ្នក​អាច​មើលផ្លូវ​បានយ៉ាង​​ច្បាស់នៅ​ពេល​បើក​បរ​

Bosch Cambodia នៅ​លើ​បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម

អានបន្ត៖

បន្តទទួលយកព័ត៌មានពីការងាររបស់យើងដែល​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​

សូមចុះ​ឈ្មោះ​ដើម្បីទទួល​បាន​ព្រឹត្តិប័ត្រសម្រាប់ព័ត៌មាន​ថ្មីៗពីសកម្មភាពរបស់យើង​

ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​
ឯកជនភាព៖ *
ការ​ការ​ពារ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​ទិន្នន័យ
*​សូមបំពេញព័ត៌មានក្នុងចន្លោះដែលចាំបាច់
ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​