បច្ចេកវិទ្យាគ្រឿង​ចក្រ​បញ្ជារ​

យើង​រួម​ចំណែក​ជួយ​ឲ្យ
​ឧស្សាហកម្ម​នៅ​កម្ពុជា
​កាន់តែ​រីក​ចម្រើន

សុក្រិតភាព ​សុវត្ថិភាព​ ការជួយ​សន្សំ​សំចៃ​ថាមពល ​និងថិវិការ៖​បច្ចេកវិទ្យា​គ្រឿង​ចក្រ​បញ្ជាពី​​ Bosch​Rexroth ​អាច​បម្លាស់​ទី​គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន ​និងប្រព័ន្ធ​គ្រឿង​ចក្រ​គ្រប់​ទំហំ។ ​យើង​ជួយ​ឲ្យ​ឧស្សាហកម្ម​មាន​ភាព​រីក​ចម្រើន​ដោយ​ប្រើ​បទ​ពិសោធន៍​ជំនាញ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ​របស់​យើង​ពីទូទាំង​ពិភពលោក​ និង​ផ្តល់​ជូន​នូវ​គ្រឿង​បង្គំ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើបៗ​ក៏​ដូចជា​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ ​និង​សេវាកម្ម​ដែល​រចនា​ឡើង​សម្រាប់​តម្រូវការ​ជាក់លាក់​របស់​អតិថិជន​។

តើអ្នក​ដឹង​ទេ?

6000 ម៉ែត្រ

បច្ចេកវិទ្យា​វិស្វកម្ម​ក្នុងសមុទ្យ​របស់​យើង​ផ្តល់​នូវ​ទំនុក​ចិត្ត​ខ្ពស់​ទោះ​បីជា​នៅ​បាតសមុទ្រ​ជម្រៅ 6000 ម៉ែត្រ​ក៏​ដោយ។​

Bosch Cambodia នៅ​លើ​បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម

អានបន្ត៖

បន្តទទួលយកព័ត៌មានពីការងាររបស់យើងដែល​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​

សូមចុះ​ឈ្មោះ​ដើម្បីទទួល​បាន​ព្រឹត្តិប័ត្រសម្រាប់ព័ត៌មាន​ថ្មីៗពីសកម្មភាពរបស់យើង​

ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​
ឯកជនភាព៖ *
ការ​ការ​ពារ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​ទិន្នន័យ
*​សូមបំពេញព័ត៌មានក្នុងចន្លោះដែលចាំបាច់
ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​