សម្ភារៈ​អគ្គីសនី​សម្រាប់​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ផ្ទះ​

យើង​ជួយ​ឲ្យ
​គេហដ្ឋាន​របស់​លោក​
អ្នក​កាន់តែ​កក់ក្តៅ

នៅ​ Bosch ​យើង​បង្កើត​ផលិតផល​ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ទទួល​បាន​ពេលវេលា​ទំនេរ​ច្រើន​នៅ​ផ្ទះ។ ​សម្ភារៈ​អគ្គីសនី​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ផ្ទះ​របស់​យើង​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡើង​ដោយ​ផ្តោត​សំខាន់​លើ​គុណភាព​​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បង្កើត​ថ្មី​ ​និង​ការ​រចនា​ដ៏​ទាក់​ទាញ។ ​អ្នក​ជំនាញ​នៅ​ Bosch ​តែង​តែ​អភិវឌ្ឍ​គំនិត​ថ្មីៗ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​បច្ចេកវិទ្យា​សម្រាប់​ឲ្យ​ការ​រស់​នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​អ្នក​កាន់តែ​ងាយ​ស្រួល​ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​មាន​ពេល​ទំនេរ​សម្រាប់​ទៅ​ធ្វើ​ការងារ​ដែល​សំខាន់​ជាង​នោះ។

តើអ្នក​ដឹង​ទេ?

60 ឆ្នាំ​មក​ហើយ​

សម្ភារៈអគ្គីសនីប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ផ្ទះ​របស់ Bosch បាន​នាំ​មក​នូវ​ភាព​ងាយ​ស្រួលសម្រាប់ការងារក្នុងចង្រ្កានជាង 60 ឆ្នាំ​មក​ហើយ។​

Bosch Cambodia នៅ​លើ​បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម

អានបន្ត៖

បន្តទទួលយកព័ត៌មានពីការងាររបស់យើងដែល​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​

សូមចុះ​ឈ្មោះ​ដើម្បីទទួល​បាន​ព្រឹត្តិប័ត្រសម្រាប់ព័ត៌មាន​ថ្មីៗពីសកម្មភាពរបស់យើង​

ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​
ឯកជនភាព៖ *
ការ​ការ​ពារ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​ទិន្នន័យ
*​សូមបំពេញព័ត៌មានក្នុងចន្លោះដែលចាំបាច់
ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​