បច្ចេកវិទ្យា​យានយន្ត​

យើង​ជួយ​ឲ្យ​យានយន្ត​
កាន់តែ​មាន​សុវត្ថិភាព​

ក្នុង​នាម​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រឿង​សម្រាប់​ឧស្សាហកម្ម​យានយន្ត​នាំ​មុខ​គេ​មួយ​នៅ​លើ​ពិភពលោក​យើង​នៅតែ​បន្ត​អភិវឌ្ឍ​បច្ចេកវិទ្យា​ដើម្បី​ឲ្យ​យានយន្ត​កាន់តែ​មាន​សុវត្ថិភាព ​និង​កាន់តែ​សន្សំសំចៃ​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់។ ​ចាប់​ពី​ប្រព័ន្ធ​ហ្វ្រាំង​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​រហូត​ដល់​ប្រព័ន្ធ​ជំនួយ​ការ​បើកបរ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​បច្ចេកវិទ្យា​របស់​យើង​ជួយ​អ្នក​ឲ្យ​ទៅ​ដល់​គោល​ដៅ​យ៉ាង​មាន​សុវត្ថិភាព។​

តើអ្នក​ដឹង​ទេ?

80%

ប្រព័ន្ធ​រក្សា​លំនឹងយានយន្ត​ (ESP) អាច​ការ​ពារ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដោយ​សារ​ការ​រអិល​បាន​រហូត​ដល់​ 80% ហើយ​វា​គឺ​ជា​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ទីពីរ​ក្នុង​ការ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​បន្ទាប់​ពី​ខ្សែ​ក្រវ៉ាត់​សុវត្ថិភាព។​

Bosch Cambodia នៅ​លើ​បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម

អានបន្ត៖

បន្តទទួលយកព័ត៌មានពីការងាររបស់យើងដែល​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​

សូមចុះ​ឈ្មោះ​ដើម្បីទទួល​បាន​ព្រឹត្តិប័ត្រសម្រាប់ព័ត៌មាន​ថ្មីៗពីសកម្មភាពរបស់យើង​

ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​
ឯកជនភាព៖ *
ការ​ការ​ពារ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​ទិន្នន័យ
*​សូមបំពេញព័ត៌មានក្នុងចន្លោះដែលចាំបាច់
ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​