បច្ចេកវិទ្យារបស់យើង

យើង​ជួយ​ឲ្យ​ជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​

ចាប់​ពី​វិស័យយានយន្ត​ និង​បច្ចេកវិទ្យា​សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម​រហូតដល់​ផលិត​ផល​ និង​សេវាកម្មទាំង​សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​សម្រាប់អាជីវកម្ម​​ Bosch ជួយ​អ្នក​​​ដែលស្វែងរកគុណភាពជីវិតឲ្យកាន់តែប្រសើរ។​ ក្នុង​នាម​ជា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ និង​សេវាកម្ម​ឈាន​មុខ​គេ​មួយ Bosch ជួយ​ឲ្យជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​តាមរយៈ​មធ្យោបាយ​ជា​ច្រើន​។​ មហិច្ឆិតា​របស់​យើង​គឺបង្កើនគុណភាព​នៃ​ជីវិតរបស់អតិថិជន និងមនុស្សគ្រប់រូប​តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាដែល​ប្រកបដោយភាពច្នៃ​ប្រឌិត​ និង​អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់។​ ដូច្នេះហើយទើប​បច្ចេកវិទ្យាដែលយើងបង្កើតថ្មីជួយឲ្យ​ជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ។​

ជួប​ជាមួយ​អ្នក​ដែល​​ជួយ​ឲ្យ​ជិវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ

ជួប​ជាមួយ​អ្នក​ដែល​​ជួយ​ឲ្យ​ជិវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ

ក្រុម​ការងារ​ពី​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​គ្នា​របស់​យើង​បំពេញ​ការងារ​ដើម្បី​បង្កើន​គុណភាព​នៃ​ជីវិត​របស់​បុគ្គល​រាល់គ្នា ​សង្គម​ និង​បរិស្ថាន។

សូមចុច​លើ​រូប​ខាង​លើ​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពីការងាររបស់យើងដែលជួយ​ឲ្យ​ជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​។


តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ?​

104,000 នាក់

​ត្រឹម​តែ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក Bosch ​មាន​បុគ្គលិក​ដល់​ទៅ​​ជាង​ 104,000​ នាក់​

តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ?​

100 ឆ្នាំ

Bosch បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេហ៍យ៉ាងសកម្មរយៈពេលជិត ១០០ឆ្នាំមកហើយ

តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ?​

50 ឆ្នាំ​

កាល​ពី​ជាង 50 ឆ្នាំ​មុន​ Bosch បាន​នាំ​មក​នូវ​​កម្មវិធី​ផ្លាស់​ប្តូរការ​សិក្សា​​ជាអន្តរជាតិ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​​ហាត់​ការ​។​

Bosch Cambodia នៅ​លើ​បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម

អានបន្ត៖

បន្តទទួលយកព័ត៌មានពីការងាររបស់យើងដែល​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​

សូមចុះ​ឈ្មោះ​ដើម្បីទទួល​បាន​ព្រឹត្តិប័ត្រសម្រាប់ព័ត៌មាន​ថ្មីៗពីសកម្មភាពរបស់យើង​

ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​
ឯកជនភាព៖ *
ការ​ការ​ពារ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​ទិន្នន័យ
*​សូមបំពេញព័ត៌មានក្នុងចន្លោះដែលចាំបាច់
ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​