ឧបករណ៍​ជាង​ជំនាញ​ និង​គ្រឿង​បន្ទាប់បន្សំ​

យើង​រួម​ចំណែក​ជួយ​សាងសង់
​ប្រទេស​កម្ពុជា

នៅឯ Bosch យើង​ជឿ​ជាក់​ថា​ កត្តា​ចម្បងដែល​នាំ​មក​នូវ​ភាពជោគ​ជ័យ​គឺ​ការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ និង​គុណភាព​ខ្ពស់របស់ផលិតផលយើង​។ ឧបករណ៍​ជាងជំនាញ និង​គ្រឿង​បន្ទាប់​បន្សំ​របស់ Bosch ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡើងសម្រាប់​ធន់​នឹង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន។ យើង​ធានា​បាន​នូវ​សុវត្ថិភាព​ ទំនុកចិត្ត​​ និង​អាយុ​កាល​ប្រើប្រាស់​ដ៏​វែង ដែល​សម្រួល​​ដល់​អ្នក​ម៉ៅការ​ អ្នក​ជំនាញ​ និង​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ឧបករណ៍​ជាងជំនាញ ឲ្យសាង​សង់ប្រទេសបាន។​

តើអ្នក​ដឹង​ទេ?

80%

មុខងារ​ READY TO GO (អាចចាប់ផ្តើមប្រើបាន) របស់​ឆ្នាំ​ងសាក​ Bosch អាចផ្តល់​ដំណឹង​​ពេល​ថ្ម​សាក​បាន​ 80% និង​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​ ហេតុ​នេះ​អ្នក​អាចបន្តការងារបាន​កាន់​តែ​ឆាប់។​

Bosch Cambodia នៅ​លើ​បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម

អានបន្ត៖

បន្តទទួលយកព័ត៌មានពីការងាររបស់យើងដែល​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​

សូមចុះ​ឈ្មោះ​ដើម្បីទទួល​បាន​ព្រឹត្តិប័ត្រសម្រាប់ព័ត៌មាន​ថ្មីៗពីសកម្មភាពរបស់យើង​

ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​
ឯកជនភាព៖ *
ការ​ការ​ពារ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​ទិន្នន័យ
*​សូមបំពេញព័ត៌មានក្នុងចន្លោះដែលចាំបាច់
ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​