ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​

យើង​ជួយ​ឲ្យ​កម្ពុជា​កាន់តែ​មាន​សុវត្ថិភាព

នៅ​ឯ​ផ្នែក​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​របស់​ Bosch​ យើង​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ជម្រើស​ផលិតផល​ជាច្រើន​ដែល​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ IP​ ដ៏​ទំនើប​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ និង​ទំនាក់​ទំនង​សម្រាប់​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ និង​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រលាញ់​របស់​អ្នក​មាន​សុវត្ថិភាព។​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​ផលិតផលដែល​បាន​ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់​របស់​យើង​ដូចជា​កាមេរ៉ា​ការពារ​សុវត្ថិភាព​ប្រព័ន្ធ​តាម​ដាន​ការ​លួច​ចូល​ប្រព័ន្ធ​តាម​ដាន​អគ្គីភ័យ​ប្រព័ន្ធ​សំឡេង​សម្រាប់​ការ​ប្រកាស​ជា​សាធារណៈ​សុទ្ធ​តែ​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡើង​ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យ​អគារ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ និង​ជីវិត​កាន់តែ​មាន​សុវត្ថិភាព​ក៏​ដូចជា​ជួយ​ឲ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​កាន់តែ​មាន​សុវត្ថិភាព​ផងដែរ។​

តើអ្នក​ដឹង​ទេ?

4K

គ្មាន​អ្វី​មួយ​អាច​រំលង​ភ្នែក​របស់​អ្នក​បាន​ទេ។ កាមេរ៉ា​របស់​យើង​នាំ​មក​នូវ​​រូប​ភាព​ច្បាស់​បំផុត​កម្រិត​ 4K Ultra HD

Bosch Cambodia នៅ​លើ​បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម

អានបន្ត៖

បន្តទទួលយកព័ត៌មានពីការងាររបស់យើងដែល​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​

សូមចុះ​ឈ្មោះ​ដើម្បីទទួល​បាន​ព្រឹត្តិប័ត្រសម្រាប់ព័ត៌មាន​ថ្មីៗពីសកម្មភាពរបស់យើង​

ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​
ឯកជនភាព៖ *
ការ​ការ​ពារ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​ទិន្នន័យ
*​សូមបំពេញព័ត៌មានក្នុងចន្លោះដែលចាំបាច់
ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​